Werking

Structuur

NICAMIG@S VZW opgericht op 21/11/2002

Ondernemingsnummer : 0478 835 451

Hoofdzetel : Mudakkers 114  3920 Lommel

Vestigingseenheid : Ijzerenmolenstraat 82  3001 Heverlee

Vestigingseenheidsnummer: 2.332.311.451

 

RAAD VAN BESTUUR : (3 x per jaar)

 • Voorzitter : Anne Bongaerts  
 • Secretaris : Lut Thijssen 
 • Penningmeester : Maria Mertens

ALGEMENE VERGADERING: (1 x per jaar)

 

WERKGROEPEN : ( 3à4 x per jaar)

 

Werkgroep FANS

Lut Thijsen, Anne Van Schoor

Werkgroep Corazones Unidos en Armonía Mental

Marjan De Nayer, Ward Verbruggen, Reninka De Koker, Myriam Streignart, Magda Heireman, 

Werkgroep ICT

Joris Baeck, Ellen Denon

Werkgroep Fondsenwerving

Monicare : Jos Steensels, Hugo Stevens, Jan Raymaekers, Fred Van Hoof, Anne Van Schoor, Hedwig Van Cauteren, Lut Thijsen, Jos Ovaere, Lin Cochet, Bert Van Maele

JAAROVERZICHT WERKING NICAMIG@S 2023

Vzw Nicamig@s ondersteunt vanuit de noden van de kansarme bevolking in de regio Matagalpa in Nicaragua 2 basispijlers nl. gezondheidszorg (SDG3) en onderwijs (SDG4) van (COO)Prosalud en de NGO Tierra Buena. 

Voor een overzicht van de werking 2023 van deze 2 organisaties het afgelopen jaar verwijs ik naar de nieuwsbrief van Toon Bongaerts.

 

In 2023 dienden we naar gewoonte enkele projectdossiers in: bij de Vierde pijler, de Mondiale Raad Kontich, de Stad Lommel en de Provincie Limburg. We konden nog steeds beroep doen op maandelijkse financiële steun van onze vaste sponsors; de jaarlijkse steun van onze buitenlandse partner, het Comité Amérique Latine de Jura; een aantal vrije giften en de steun van vele padrino’s en andere sympathisanten voor het FANS-project. 

 

 

OVERZICHT ACTIVITEITEN 2023:

 • 12/01 : Vergadering FANS in Lommel
 • 31/03 : Voordracht Dr Toon Bongaerts en Anne Bongaerts over Nicamig@s en Projectwerking in Nicaragua in CVO Haasrode 3°jaar Spaans
 • 15/04 : Algemene Vergadering Nicamig@s in Lommel
 • 04/09 : Vergadering Nicamig@s in Kontich
 • 06/11 tot 07/12 : Werkbezoek aan projectwerking in Nicaragua door 5 leden van Nicamig@s

 

Hieronder een overzichtje van de evolutie van de werking van de verschillende projecten:

 

 1. FANS: (SDG4)

Afgelopen jaar kregen in totaal 171 individuele kinderen een schoolbeurs via de gelden die we hier in Vlaanderen inzamelen via “padrinos”, peters of meters die een persoonlijk kind krijgen toegewezen. Doch deze vorm van ondersteuning zullen we geleidelijk aan afbouwen. De focus ligt sinds 2 jaar op het ondersteunen van arme rurale schooltjes in Terrabona (totaal 36 schooltjes). De 15 armste schooltjes werden geselecteerd  en aan alle kinderen van deze schooltjes (644 kinderen) gaven we een basispakket voor een heel schooljaar. Ook aan de leerkrachten werd educatief materiaal overhandigd.

 

 1. Corazones Unidos (CU) (SDG3)

In 2023 kregen weer heel wat kinderen en jongeren (400) een aanbod van ofwel kinesitherapie, ergotherapie, logopedie, materiële hulpmiddelen, medische verzorging of de nodige medicatie. 

 1. Armonía Mental (AM) (SDG3):

Er blijft ook een groeiende nood aan psychiatrische, psychologische en medische ondersteuning aan mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dit jaar telden we in totaal 327 personen die begeleiding genoten.

 1. Mundo de Colores (CU en AM) (SDG3):

Dit is een nieuw project sinds 2023 dat nu ook steun zal krijgen van Nicamig@s. Het beoogt empowerment van cliënten/patiënten en hun families in het kader van de programma’s van Corazones Unidos en Armonía Mental. D.m.v. socio-enomische en crea-activiteiten trachten we deze mensen (terug) in hun kracht te zetten waardoor hun algemeen welzijn verbetert.

 

Naast deze 4 projecten blijven we de talrijke basisgezondheidsprojecten van de NGO Prosalud verder ondersteunen indien nodig, zijnde de 2 poliklinieken, het labo, de sociale apotheekjes, de zelfhulpgroepen diabetici, de vrouwen met risicozwangerschappen,... (SDG3) alsook het vormingscentrum dat via opleiding en bijscholing het personeel van al deze projecten ondersteunt.

 

Het is erg belangrijk dat communicatie, transparantie en duidelijkheid onmisbaar blijven om een kwalitatief goede (wissel)werking Noord (Nicamig@s)- Zuid (Nicaragua) te onderhouden. 

Daarom o.a. zijn we in november-december 2023 op werkbezoek geweest met 5 leden (vrijwilligers) van Nicamig@s. Het was een leerzaam, zinvol en deugddoend bezoek, met veel confrontaties ( de grote armoede in het binnenland, de schrijnende gezondheid van vele mensen, …). We hebben veel overlegd en vergaderd met de plaatselijke medewerkers van (COO)Prosalud en Tierra buena. Ook voor hen was het leerrijk en deugddoend. We kwamen terug met veel motivatie en zin om onze werking hier in Nicamig@s te continueren. 

Met Dr. Toon Bongaerts als centrale spil m.b.t. alle projecten tussen hier en ginder worden wij voortdurend gebrieft, gecoacht en ondersteund via wekelijkse skypegesprekken, mailverkeer.

 

Opgesteld op 29 januari 2024

Anne Bongaerts, voorzitter vzw Nicamig@s

 

 

Download
Jaarverslag 2023.pdf
Adobe Acrobat document 55.1 KB

JAAROVERZICHT WERKING NICAMIG@S 2022

JAAROVERZICHT WERKING NICAMIG@S 2022

 

Vzw Nicamig@s ondersteunt nog steeds vanuit de noden van de kansarme bevolking in de regio Matagalpa in Nicaragua  de 3 basispijlers nl. gezondheidszorg (SDG3) , onderwijs (SDG4) en jeugdwerking (SDG4) van de NGO Prosalud en de NGO Tierra Buena. 

Sinds de politieke onrusten in 2018 en de herverkiezing van president Ortega in november 2020 is er een dalende economische bedrijvigheid waardoor de levenssituatie van vele arme Nicaraguanen er niet op verbeterd is. En de Covid-pandemie heeft het leven van de mensen nog moeilijker gemaakt. 

Ook de strengere administratieve regelgeving zorgen ervoor dat het niet gemakkelijk is voor zowel Prosalud als Tierra Buena om het hoofd boven water te houden.

 

Ook in 2022 dienden we naar gewoonte enkele projectdossiers in: bij de Vierde pijler, de Mondiale Raad Kontich, de Stad Lommel en de Provincie Limburg. We konden nog steeds beroep doen op maandelijkse financiële steun van onze vaste sponsors; de jaarlijkse steun van onze buitenlandse partner, het Comité Amérique Latine de Jura; een aantal vrije giften en de steun van vele padrino’s voor het FANS-project. 

 

De grootste inkomsten kwamen van Monicare 2023 : de eerste fietstocht en MTB tocht in Vlaanderen, georganiseerd door Nicamig@s in juni 2022. De opbrengst van dit succes bedroeg maar liefst 29.000 €. 

 

 

OVERZICHT ACTIVITEITEN 2022:

14/01 : vergadering Monicare in Lommel

18/02 : vergadering Monicare in Leuven

21/02 : vergadering FANS in Lommel

17/03 : vergadering Monicare in Lommel

22/03 : vergadering Corazones Unidos en Armonía Mental in Lommel

14/04 : vergadering Monicare in Pelt

23/04 : infonamiddag deelnemers Monicare in Lommel

14/05 : algemene vergadering Nicamig@s in Lommel

14/05 : vergadering Monicare in Leuven

03/06 tot 09/06 : Monicare fietstocht van De Panne naar Lommel

09/06 : ontvangst en receptie  op het Stadhuis in Lommel

09/06 : vergadering FANS in Lommel

10/06 tot 12/06 : MTB tocht Monicare in het Dijleland

05/07 : vergadering Monicare in Leuven

02/09 : evaluatievergadering Monicare in Lommel

03/09 : denknamiddag Nicamig@s met viering 20 jarig bestaan vzw.

22/09 : voordracht projectwerking voor ondernemers in Peer

08/10 : reünie met deelnemers Monicare

03/11 : vergadering FANS in Lommel

22/11 : online vergadering met FANS medewerkers in Nicaragua

03/12 : vergadering Nicamig@s in Pelt

 

Hieronder een overzichtje van de evolutie van de werking van de verschillende projecten:

 

 1. FANS: (SDG4)

Afgelopen jaar kregen in totaal 207 kinderen een schoolbeurs via de gelden die we hier in Vlaanderen inzamelen via “padrinos”, peters of meters die een persoonlijk kind krijgen toegewezen. 

Tevens zijn er nu sinds dit jaar ook 9 rurale schooltjes geselecteerd die zullen gesteund worden (272 kinderen en jongeren en 21 leerkrachten).

 1. Corazones Unidos (CU) (SDG3)

In 2022 kregen weer heel wat kinderen en jongeren (332 in totaal) een aanbod van ofwel kinesitherapie, ergotherapie, logopedie, materiële hulpmiddelen, medische verzorging of de nodige medicatie. 

 1. Armonía Mental (AM) (SDG3):

Er blijft ook een groeiende nood aan psychiatrische, psychologische en medische ondersteuning aan mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dit jaar telden we in totaal 565 personen die begeleiding genoten.

 1. Vormings-en onderzoekscentrum (SDG3 – SDG4)

Er werd dit jaar een maatschappelijk werkster aangeworven. Haar opdracht is om de sociaal-economische situatie van extreem arme families waar iemand van de familie tevens een beperking en /of psychische kwetsbaarheid heeft, te analyseren en er via een opgericht fonds ondersteuning aan te bieden ovv betere huisvestiging of geven van kippen/varkentjes om te kweken. 

 

Naast deze 4 projecten blijven we de talrijke basisgezondheidsprojecten van de NGO Prosalud verder ondersteunen indien nodig, zijnde de 2 poliklinieken, het labo, de sociale apotheekjes, de zelfhulpgroepen diabetici, de vrouwen met risicozwangerschappen,... (SDG3)

Het is erg belangrijk dat communicatie, transparantie en duidelijkheid onmisbaar blijven om een kwalitatief goede (wissel)werking Noord (Nicamig@s)- Zuid (Nicaragua) te onderhouden. 

Met Dr. Toon Bongaerts als centrale spil in Nicaragua m.b.t. alle projecten worden wij voortdurend gebrieft, gecoacht en ondersteund via wekelijkse skypegesprekken, mailverkeer en jaarlijkse werkbezoeken aan België en/of Nicaragua.

 

 

Opgesteld op 12 januari 2022

Anne Bongaerts, voorzitter vzw Nicamig@s

 

Download
JAAROVERZICHT WERKING NICAMIG@S 2022
Jaarverslag 2022.pdf
Adobe Acrobat document 57.6 KB

JAAROVERZICHT WERKING NICAMIG@S 2021

JAAROVERZICHT WERKING NICAMIG@S 2021

 

Vzw Nicamig@s ondersteunt vanuit de noden van de kansarme bevolking in de regio Matagalpa in Nicaragua  de 3 basispijlers nl. gezondheidszorg (SDG3) , onderwijs (SDG4) en jeugdwerking (SDG4) van de NGO Prosalud en de NGO Tierra Buena. Deze NGO’s zijn in respectievelijk 1997 en 2010 opgericht door de Lommelse arts Dr. Toon Bongaerts.

Onze kernwaarden zijn het streven naar solidariteit en rechtvaardigheid (SDG16) (SDG1) (SDG5)met participatie van de plaatselijke bevolking.

Met sensibilisering en fondsenwerving in Vlaanderen en het uitwisselen of overdragen van inhoudelijke expertise hopen we dit te realiseren.

De gelden worden meestal twee keer per jaar doorgestuurd naar Nicaragua. 

De vzw draagt hiervan ook de transferkosten.

 

Sinds de politieke onrusten in 2018 en de herverkiezing van president Ortega in november vorig jaar is er een dalende economische bedrijvigheid waardoor de levenssituatie van vele arme Nicaraguanen er niet op verbeterd is. En de Covid-pandemie heeft het leven van de mensen nog moeilijker gemaakt. 

 

Sinds 2020 zijn de inkomsten van Nicamig@s via fondsenwerving een stuk minder door de coronapandemie. In Nicaragua werd om dezelfde reden de werking van de verschillende projecten  een tijd teruggeschroefd (een tijdlang geen huisbezoeken bij patiënten; geen groepsactiviteiten,..), waardoor er ook wel minder uitgaven waren.

 

Naast het indienen van enkele projectdossiers (vierde pijler, GRIS Lubbeek, GROS Kontich, Stad Lommel, Provincie Limburg,…), een aantal giften (o.a. via een legaat en via vereffening van een vzw) heeft Nicamig@s in 2021 geen financiële acties ondernomen.

 

OVERZICHT INKOMSTEN VERSCHILLENDE PROJECTEN IN 2021:

FANS : 24.618,47 €

Corazones Unidos : 27.794,40 €

Armonía Mental : 3719,33 €

NPO : 6547,64 €

 

 

 

 

 

OVERZICHT ACTIVITEITEN 2021:

Omwille van de coronapandemie konden we in 2021 meestal niet live samenkomen. De meeste vergaderingen gingen online door.

 

03/03: Online vergadering werkgroep AM en CU

28/05: Vergadering Stad Lommel (schepen van cultuur) met Stijn Coninx en Erik Hendrickx in kader van documentaire Nicaragua.

29/05: Algemene Vergadering Nicamig@s Lommel

18/08: Vergadering Monicare 2022 Lommel

02/09: Vergadering Monicare 2022 Lommel

29/09: Vergadering Monicare 2022 Lommel

20/10: Vergadering werkgroep AM en CU met Prosalud Nicaragua (stukje online)

28/10: Vergadering Monicare 2022 Lommel

19/11: Vergadering Monicare 2022 Lommel

21/11: Hapjeswandeling Kontich (standje Nicamig@s met sensibilisering project AM en CU)

 

 

Hieronder een overzichtje van de evolutie van de werking van de verschillende projecten:

 

 1. FANS: (SDG4)

Dit is het langstlopende project binnen de vzw werking (sinds 1996).

In totaal krijgen nog steeds een 250 kinderen en jongeren een schoolbeurs via de gelden die we hier in Vlaanderen inzamelen via “padrinos”, peters of meters die een persoonlijk kind krijgen toegewezen. In 2019 hadden we al een start genomen om deze vorm van steun stilaan om te vormen naar steun voor schooltjes. Vorig jaar werd deze nieuwe manier van steun verder op punt gezet. Er zijn nu 8 zeer arme schooltjes geselecteerd aan wie we in de toekomst schoolmateriaal voor zowel de kinderen als de leerkrachten willen bezorgen met onze financiële opbrengsten. 

 1. Corazones Unidos (CU) (SDG3)

Corazones Unidos ondersteunt sinds 2011 inhoudelijk en financieel de ontwikkeling van een ambulant aanbod voor kinderen en jongeren met een handicap in de regio Terrabona en Dario. Structureel hoort dit project in Nicaragua onder de NGO Prosalud in Dario. 

In 2021 kregen weer heel wat kinderen en jongeren (329 in totaal) een aanbod van ofwel kinesitherapie, ergotherapie, logopedie, materiële hulpmiddelen, medische verzorging of de nodige medicatie. Zoals boven reeds gezegd, zijn een aantal activiteiten nog steeds opgeschort o.w.v. de pandemie.

 1. Armonía Mental (AM) (SDG3):

Begin 2021 werden nog 507 personen met zware psychologische of psychiatrische problemen  regelmatig opgevolgd. Door de pandemie heeft de dienst veel minder mensen in consult gehad en werden huisbezoeken ook een hele periode opgeschort. Knelpunt in dit project blijft hier de beschikbaarheid van de nodige medicatie. 

 1. Vormings-en onderzoekscentrum (SDG3 – SDG4)

Dit centrum in Prosalud werd opgestart in 2020. O.w.v. de coronapandemie kon men pas concreter starten in 2021. Er werden in de loop van vorig jaar kleinschalige operationele onderzoeken (o.v.v. enquêtes) gedaan in de dorpen bij families met een persoon met schizofenie enerzijds en anderzijds bij families met een persoon met autisme. Deze verkregen concrete en nuttige info dient om de kloof tussen de noden van de mensen en het aanbod van de zorg duidelijk te maken én om concrete acties uit te werken voor een betere integrale zorg. De gegevens van deze enquêtes worden momenteel verwerkt.

Een tweede luik zal zijn om professionele gezondheidswerkers en vrijwillige gezondheidspromotoren op te leiden volgens het principe ‘train de trainer’. Hiervoor zullen vormingsmodules, voorlichtings- en educatief materiaal ontwikkeld worden. 

 

Naast deze 4 projecten blijven we de talrijke basisgezondheidsprojecten van de NGO Prosalud verder ondersteunen indien nodig, zijnde de 2 poliklinieken, het labo, de sociale apotheekjes, de zelfhulpgroepen diabetici, de vrouwen met risicozwangerschappen,... (SDG3)

Het is erg belangrijk dat communicatie, transparantie en duidelijkheid onmisbaar blijven om een kwalitatief goede (wissel)werking Noord (Nicamig@s)- Zuid (Nicaragua) te onderhouden. 

Met Dr. Toon Bongaerts als centrale spil in Nicaragua m.b.t. alle projecten worden wij voortdurend gebrieft, gecoacht en ondersteund via wekelijkse skypegesprekken, mailverkeer en jaarlijkse werkbezoeken aan België en/of Nicaragua.

 

 

Opgesteld op 2 mei 2022

Anne Bongaerts, voorzitter vzw Nicamig@s

 

 

Download
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2021.pdf
Adobe Acrobat document 62.6 KB

JAAROVERZICHT WERKING NICAMIG@S 2020

Vzw Nicamig@s ondersteunt vanuit de noden van de kansarme bevolking in Nicaragua  3 basispijlers nl. gezondheidszorg (SDG3) , onderwijs (SDG4) en jeugdwerking (SDG4) van de NGO Prosalud en de NGO Tierra Buena. Deze NGO’s zijn in respectievelijk 1997 en 2010 opgericht door de Lommelse arts Dr. Toon Bongaerts.

Onze kernwaarden zijn het streven naar solidariteit en rechtvaardigheid (SDG16) (SDG1) (SDG5)met participatie van de plaatselijke bevolking.

Met sensibilisering en fondsenwerving in Vlaanderen en het uitwisselen of overdragen van inhoudelijke expertise hopen we dit te realiseren.

De gelden worden meestal twee keer per jaar doorgestuurd naar Dr. Toon Bongaerts in Nicaragua. De vzw draagt hiervan ook de transferkosten.

 

Sinds april 2018 zijn er politieke onrusten ontstaan in Nicaragua. Met als gevolg, nu nog, een dalende economische bedrijvigheid waardoor de levenssituatie van vele arme Nicaraguanen nog verslechterd is. Met sinds maart 2020 de Covid-pandemie bovenop is de levenssituatie van de mensen daar dramatisch. 

 

In 2020 waren er omwille van de Covid-pandemie aanzienlijk minder inkomsten via fondsenwerving. In Nicaragua werd om dezelfde reden de werking van de verschillende projecten  een tijd teruggeschroefd (geen huisbezoeken bij patiënten; geen groepsactiviteiten,..), waardoor er ook wel minder uitgaven waren.

 

Naast het indienen van enkele projectdossiers (vierde pijler, GRIS Lubbeek, GROS Kontch, Stad Lommel, Provincie Limburg,…) heeft Nicamig@s in 2020 slechts twee financiële acties kunnen ondernemen:

 • Op 1/3/2020 (net voor de eerste lockdown) : Wereldse zondag in het wereldcafé in Leuven t.v.v. het project Armonía Mental. Opbrengst : 1613€.
 • In mei 2020 deden we met de actie ‘Corona Unidos’ een oproep naar financiële steun om beschermingsmateriaal te kunnen laten aankopen voor het gezondheidspersoneel in Prosalud. Opbrengst : 13.000€.

Gelukkig konden we in september een live denkdag laten doorgaan.

In de voormiddag dachten we na over ‘hoe jonge vrijwilligers aantrekken in Nicamig@s’. We nodigden hiervoor Hans Dekoninck van het Nicaraguacomité Mol uit. Zij hebben jarenlange ervaring met inleefreizen in Nicaragua voor jonge vrijwilligers.

In de namiddag hielden we een brainstormmoment over ‘fondsenwerving’.

 

OVERZICHT INKOMSTEN VERSCHILLENDE PROJECTEN IN 2020:

FANS : 27.191,85 €

Corazones Unidos : 8.848 €

Armonía Mental : 9646,79 €

Monicare 2019 : 1.170 €

NPO (o.a. corona unidos-actie) : 15.265,06 €

Vormings- en onderzoekscentrum : 7519,26 

 

We organiseerden wel geregeld zoom-meetingen met de verschillende werkgroepen. Ook onze Algemene Vergadering ging online door. 

 

OVERZICHT ACTIVITEITEN 2020:

11/01 : Nieuwjaarsetentje Nicamig@s

15/01 : Voorbereidende vergadering ‘wereldse zondag 1/3’

23/01 : Intake gesprek kandidaat studenten HOWEST Brugge voor een stage in Prosalud Project Armonía Mental in het voorjaar 2021.

02/02 : Evaluatievergadering Monicare 2019

09/02 : Voorbereidende vergadering ‘wereldse zondag 1/3’

12/02 : Vergaderingwerkgroepen AM en CU

20/02 : Overleg FANS-project

01/03 : Wereldse zondag t.v.v. het project AM

24/03 : online crisisoverleg Corona in Nicaragua

23/05 : Algemene Vergadering Nicamig@s (online)

12/09 : Denkdag Nicamig@s

21/10 : online vergadering werkgroep FANS

14/12 : online vergadering werkgroep FANS

17/12 : online vergadering werkgroep FANS met medewerkers Tierra Buena

 

Hieronder een overzichtje van de evolutie van de werking van de verschillende projecten:

 

 1. FANS: (SDG4)

Dit is het langstlopende project binnen de vzw werking (sinds 1996).

In totaal krijgen nog steeds een 300 kinderen en jongeren een schoolbeurs via de gelden die we hier in Vlaanderen inzamelen via “padrinos”, peters of meters die een persoonlijk kind krijgen toegewezen. In 2019 hadden we al een start genomen om deze vorm van steun stilaan om te vormen naar steun voor schooltjes. Vorig jaar werd deze nieuwe manier van steun verder op punt gezet. Er zijn nu 8 zeer arme schooltjes geselecteerd aan wie we in de toekomst schoolmateriaal voor zowel de kinderen als de leerkrachten willen bezorgen met onze financiële opbrengsten. 

 1. Corazones Unidos (CU) (SDG3)

Corazones Unidos ondersteunt sinds 2011 inhoudelijk en financieel de ontwikkeling van een ambulant aanbod voor kinderen en jongeren met een handicap in de regio Terrabona en Dario. Structureel hoort dit project in Nicaragua onder de NGO Prosalud in Dario. 

In 2020 kregen weer heel wat kinderen en jongeren een aanbod van ofwel kinesitherapie, ergotherapie, logopedie, materiële hulpmiddelen, medische verzorging of de nodige medicatie. Zoals boven reeds gezegd, zijn een aantal activiteiten nog steeds opgeschort o.w.v. de pandemie.

 1. Armonía Mental (AM) (SDG3):

Begin 2020 werden nog 511 personen met zware psychologische of psychiatrische problemen  regelmatig opgevolgd. Door de pandemie heeft de dienst veel minder mensen in consult gehad en werden huisbezoeken ook een hele periode opgeschort. Knelpunt in dit project blijft hier de beschikbaarheid van de nodige medicatie. 

 

 

NIEUW in Prosalud is de oprichting van een ‘Centro de investigación y formación’ (Onderzoeks- en vormingscentrum). Aan de hand van een kleinschalig onderzoek in de dorpen wilt Prosalud in de dorpen een analyse maken van de noden en behoeften van de lokale bevolking op vlak van gezondheidszorg, GGZ, zorg voor kinderen en volwassenen met een beperking en mensen met chronische ziektes. Op basis hiervan wilt men structurele oplossingen voorstellen en concrete acties ondernemen op vlak van training, bijscholingen en uitwisseling. Dit i.s.m. de lokale doelgroepen, deskundigen en stakeholders.

 

Naast deze 4 projecten blijven we de talrijke basisgezondheidsprojecten van de NGO Prosalud verder ondersteunen, zijnde de 2 poliklinieken, het labo, de zelfhulpgroepen diabetici, de vrouwen met risicozwangerschappen,... (SDG3)

 

Het is erg belangrijk dat communicatie, transparantie en duidelijkheid onmisbaar blijven om een kwalitatief goede (wissel)werking Noord (Nicamig@s)- Zuid (Nicaragua) te onderhouden. 

Met Dr. Toon Bongaerts als centrale spil in Nicaragua m.b.t. alle projecten worden wij voortdurend gebrieft, gecoacht en ondersteund via wekelijkse skypegesprekken, mailverkeer en jaarlijkse werkbezoeken aan België en/of Nicaragua.

 

 

Opgesteld op 24 januari 2021

Anne Bongaerts, voorzitter vzw Nicamig@s

 

Download
JAAROVERZICHT WERKING NICAMIG@S 2020
Jaaroverzicht werking vzw Nicamig@s 2020
Adobe Acrobat document 64.1 KB

JAAROVERZICHT  WERKING VZW NICAMIG@S 2019

Vzw Nicamig@s ondersteunt vanuit de noden van de kansarme bevolking van Nicaragua 3 basispijlers nl. gezondheidszorg, onderwijs en jeugdwerking van de NGO Prosalud en de NGO Tierra Buena. Deze NGO’s staan o.l.v. Dr. Toon Bongaerts en zijn medewerkers.

Onze kernwaarden zijn het streven naar solidariteit en rechtvaardigheid met parEcipaEe van de plaatselijke bevolking.

Met sensibilisering en fondsenwerving in Vlaanderen en het uitwisselen of overdragen van inhoudelijke experEse hopen we dit te realiseren.

De gelden worden normaal gezien twee keer per jaar doorgestuurd naar Dr. Toon Bongaerts in Nicaragua. Doch sinds de protesten in 2018 in het land en de onzekerheid of de gelden niet in beslag genomen worden is het grootste deel van de fondsen terug overgezet naar de bankrekening van Nicamig@s gegaan. Nicamig@s draagt hiervan de transfertkosten.

In 2019 hadden we volgende inkomsten:

-  Voor FANS : 19.149,78€

-  Voor Corazones Unidos : 13.167,62€

-  Voor Armonia Mental : 14.073€

-  Voor Los Dulces Amigos (project Prosalud) : 0€

-  Voor Prosalud algemene werking : 1.500€

-  NPO : 7.441€

-  Monicare : 7.465,36€

We hebben een samenwerkingsovereenkomst met SOL (Solidariteit om Leven) zodat storters die dat wensen een fiscaal a`est kunnen krijgen voor hun gia.

Daarnaast heea de vzw heea 3 buitenlandse partnerorganisaEes die de projecten van Prosalud en FANS mee steunen:

-  CALJ (Jura) : steunt Prosalud

-  Comité Lutterbach (Colmar) : steunt Prosalud

-  Cómo no (Duitsl) : steunt FANS

 

INHOUDELIJKE PROJECTGROEPEN

In Nicaragua: 

Hiervoor verwijs ik naar de nieuwsbrief 2020 van Dr.Toon Bongaerts waarin hij een overzicht geea van de werking van de verschillende projecten in 2019.

In Vlaanderen:

Nicamig@s is vertegenwoordigd in tal van, al dan niet zelfstandige werkgroepen en organisaEes (o.a. de vierde pijler) en proberen zoveel mogelijk aan informaEe, educaEe en sensibilisaEe te doen aangaande de projecten in Nicaragua.

Hiervoor schrijven we brieven, onderhouden we contacten met sponsors, maken PP presentaties, folders, foto- en ander visueel materiaal aan.

Op die manier proberen we de stem van de arme Nicaraguaan via Dr. Toon Bongaerts te zijn.

Dit gebeurt Ejdens standjes op allerhande infobeurzen, fesEvals, lezingen in scholen, voordrachten in service-clubs, deelname aan overlegmomenten allerhande, deelname in de verschillende Gemeentelijke Raden voor InternaEonale Ontwikkelingssamenwerking (GRIS of GROS)van de diverse gemeenten waar de vrijwillige medewerkers woonachEg zijn.

Omdat vzw Nicamig@s in Lommel opgericht is en nog steeds haar administraEeve hoofdzetel daar heea, zijn we als organisatie nog steeds een bevoorrechte partner van de stad Lommel wat betrea de Federale en Vlaamse ontwikkelingsprogramma’s. Hierbij worden naast milieuthema’s (federaal) ook jongeren (vlaams) ondersteund. Zowel bij de missies die hieruit voortvloeien in Nicaragua als bij het ontvangen van delegaEes in Lommel hebben we een acEeve rol. Onze contactpersoon en brug tussen de stad en Nicamig@s is Toon Jansen, belangrijk om een goede afstemming te krijgen tussen onze inbreng en die van de stad Lommel, de scholengemeenschap en de jongeren.

Bijna tweemaandelijks is er een vergadering met de SALMB (Stedelijke Adviesraad Lokaal Mondiaal Beleid), die Josee Berkmans als afgevaardigde vanuit Nicamig@s opvolgt.

Het is erg belangrijk dat communicaEe, transparanEe en duidelijkheid onmisbaar zijn om een kwalitaEef goede (wissel)werking Noord (Nicamig@s)- Zuid (Nicaragua) te onderhouden.

Met Dr. Toon Bongaerts als centrale spil in Nicaragua m.b.t. alle projecten worden wij voortdurend gebriea, gecoacht en ondersteund via wekelijkse skypegesprekken, mailverkeer en jaarlijkse werkbezoeken aan België en/of Nicaragua.

De belangrijkste acEviteit van Nicamig@s in 2019 was de organisaEe van de derde ediEe van Monicare. Gelukkig kon deze inleefreis veilig doorgaan. 12 enthousiaste deelnemers maakten er opnieuw een onvergetelijke reis van.

Regisseur SEjn Coninx, onze ambassadeur, heea de intenEe om in de nabije toekomst samen met documentairemaker Thomas Michiels een documentaire te regisseren over het levenswerk van Dr. Toon Bongaerts in Nicaragua (amankelijk van de wereldwijde pandemie van het coronavirus zal er gefilmd worden in december 2020).

Kort overzicht van een aantal andere acEviteiten in 2019:

Hieronder volgt een overzicht van een aantal acEviteiten die Nicamig@s in 2019 organiseerde voor haar interne werking en acEviteiten waar we mee naar buiten traden met informaEe,educaEe en inhoudelijke experEse:

INTERN:

-  Het kerncomité van Nicamig@s kwam 2 keer samen : 16/02 en 22/10

-  De Algemene vergadering had plaats op 04/05

-  De werkgroep FANS : er was telefonisch overleg indien nodig.

-  De werkgroep Corazones Unidos vergaderde op 05/02 en 15/10

-  De werkgroep Armonía Mental vergaderde op 29/01 en 15/10

-  De werkgroep Monicare : 23/03-06/08 – 25/08 -27/10

-  Infonamiddag voor iedereen : 04/05

-  Infodag deelnemers Monicare : 07/09 – 27/10

EXTERN:

Voor Corazones Unidos:

- Deelname aan de GROS-vergaderingen van de gemeente KonEch.

Voor alle projecten:

-  Deelname aan de GRIS- vergaderingen van de gemeente Lubbeek.

-  Deelname aan de SALMB-vergaderingen in Lommel.

-  Voorbereiden Info-namiddag 04/05 : 11/04 en 16/04

-  Filmavond in Lubbeek t.v.v. project AM ( o.a.voordracht over sEgma GGZ

in Nicaragua): 03/05

-  Voorstelling Nicamig@s in GO Scholengroep Westhoek : 28/05

-  Wereldfeest Lommel : 10/07

-  Rommelmarkt in UZ Kortenberg t.v.v. AM: 22/08

-  Overleg met Nicaraguacomité Sint-Truiden : 04/09

-  (H)eerlijke Markt Lubbeek: 26/10

-  Monicare-inleefreis : van 16/11 tot 01/12

  

Opgesteld op 16 mei 2020

Voor verslag : Anne Bongaerts, voorzi`er vzw Nicamig@s

Download
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2019.pdf
Adobe Acrobat document 69.4 KB