Werking

Structuur

RAAD VAN BESTUUR : (1x per jaar voor en tijdens AV)

 • Voorzitter : Anne Bongaerts 
 • Ondervoorzitter : Dirk Delchambre  
 • Secretaris : Hedwig Van Cauteren  
 • Penningmeester : Maria Mertens

KERNCOMITE : (4x per jaar)

 • Leden Raad Van Bestuur en een vertegenwoordiger van elke werkgroep

WERKGROEPEN : ( min.4x per jaar)

 • Werkgroep FANS
  Josee Berkmans, Hedwig Van Cauteren
 • Werkgroep Corazones Unidos
  Marjan De Nayer, Ward Verbruggen, Reninka De Koker
 • Werkgroep Armonía Mental
  Ward Verbruggen, Myriam Streignart, Kris Swaegers, Katrien Bongaerts, Lut Thijssen, Reninka De Koker, Magda Heireman
 • Werkgroep ICT
  Marije Costeur, Joris Baeck, Charlotte Bongaerts
 • Werkgroep Fondsenwerving
  Monicare : Jos Steensels, Anne Van Schoor, Jan Verhallen, Hedwig Van Cauteren

JAAROVERZICHT WERKING VZW NICAMIG@S 2017

Vzw Nicamig@s ondersteunt vanuit de noden van de kansarme bevolking van Nicaragua  3 basispijlers nl. gezondheidszorg, onderwijs en jeugdwerking van de NGO Prosalud en de NGO Tierra Buena. Deze NGO’s staan o.l.v. Dr. Toon Bongaerts en zijn medewerkers.

Onze kernwaarden zijn het streven naar solidariteit en rechtvaardigheid met participatie van de plaatselijke bevolking.

Met sensibilisering en fondsenwerving in Vlaanderen en het uitwisselen of overdragen van inhoudelijke expertise hopen we dit te realiseren.

In functie van continue bekendmaking werd dit jaar intens ingezet op het aanmaken van een website (www.nicamigos.be) en het maken van folders.

De gelden worden meestal twee keer per jaar doorgestuurd naar Dr. Toon Bongaerts in Nicaragua.De vzw draagt hiervan ook de transfertkosten.

We hebben een samenwerkingsovereenkomst met SOL (Solidariteit om Leven) zodat storters die dat wensen een fiscaal attest kunnen krijgen voor hun gift.

 

Daarnaast heeft de vzw  heeft 3 buitenlandse partnerorganisaties die de projecten van Prosalud en FANS mee steunen:

 • CALJ (Jura) : steunt prosalud
 • Comité Lutterbach (Colmar) : steunt Prosalud
 • Cómo no (Duitsl) : steunt FANS

 

In 2017 brachten drie leden van Nicamig@s een werkbezoek aan de projecten: Josee Berkmans voor het FANS-project, Magda Heireman voor Armonía Mental en Anne Bongaerts voor alle projecten. Er werd overlegd op zowel de inhoudelijke, de logistieke als de financiële aspecten van elk project.

 

Op 5 mei werden we uitgenodigd op de Algemene vergadering van vzw TAPAS. Er werd daar afgesproken om in de toekomst in functie van uitwisselingen met studenten en/of vrijwilligers en vorming in Prosalud Nicaragua samen te werken.

 

ORGANOGRAM : 

 

pastedGraphic.png

INHOUDELIJKE PROJECTGROEPEN

 1. FANS: 

Dit is het langstlopende project binnen de vzw werking (sinds 1996).

In totaal wordt aan 313 kinderen en jongeren krijgen een schoolbeurs aangereikt met de gelden die we hier in Vlaanderen inzamelen via “padrinos”, peters of meters die een persoonlijk kind krijgen toegewezen.De laatste jaren is er steeds een lichte stijging van het aantal schoolbeurzen. Structureel hoort dit project in Nicaragua onder de NGO Tierra Buena in Terrabona.

Gedurende het lopende jaar volgt de werkgroep dit project op. Voortdurend worden lijsten bijgehouden,brieven van de kinderen uitgedeeld,nieuwe kinderen opgenomen, anderen die afvallen,.....

Dit jaar werd met de opbrengst van fondsen geïnvesteerd in een projectje om vooral de allerarmste schooltjes van leesboekjes te voorzien. Er werden 440 boeken van alle leesniveaus aangekocht. Samen goed voor 224 leerlingen. Tijdens haar werkbezoek heeft Josee Berkmans ter plaatse deze leesboeken aangekocht.

 1. Corazones Unidos (CU):

Corazones Unidos ondersteunt sinds 2011 inhoudelijk en financieel de ontwikkeling van een ambulant aanbod voor kinderen en jongeren met een handicap in de regio Terrabona en Dario. Structureel hoort dit project in Nicaragua onder de NGO Prosalud in Dario. Vanuit de ontzettende nood aan opvang en begeleiding van mensen met een handicap in Nicaragua, wilt dit project tegemoetkomen aan deze schrijnende tekorten en in samenwerking met de werkgroep van Nicamig@s werken aan een kwalitatieve hulpverlening voor deze doelgroep. Sinds de start van het project is in de eerste plaats ingezet op het aanreiken van kinesitherapie. Vanaf 2014 begon men ook met een aanbod ergotherapie. Daarnaast worden medische consultaties, medicatie, hulpmiddelen en vervoer aangeboden.

Nieuw is dat in januari en februari 2017 voor het eerst 2 Vlaamse studenten ergotherapie van de Hogeschool Odisee hun stage liepen bij Corazones Unidos. Een positieve ervaring die zeker een vervolg zal kennen.

Het project wilt haar werking uitbreiden met het uitbouwen van een dagactiviteitencentrum. De beoogde doelgroep zijn vnl. jongvolwassenen met een verstandelijke handicap. Met ingezamelde fondsen in Vlaanderen is reeds allerhande materiaal aangekocht hiervoor.

 

 

 1. Armonía Mental (AM):

Dit laatst bijgekomen project functioneert sinds april 2016.

Onder leiding van Felipa Rojas, een psychologe, is het voorbije werkjaar vooral ingezet op sensibilisatie en bekendmaking van het project in de regio. Dit gebeurt onder vorm van folders, een radioprogramma, en het opleiden van plaatselijke gezondheidsbrigadiers. Hierdoor kreeg de polikliniek, zowel in Terrabona als in Dario, al vrij vlug een toestroom van psychisch kwetsbare mensen die op consultatie komen. Om een behandeling te starten, is eerst en diagnose nodig. Daarom is in 2017 ook een psychiater aangetrokken die twee dagen per maand diagnostisch werk komt doen zowel in de polikliniek als op huisbezoek en die op basis daarvan eventuele medicatie voorschrijft.

Wekelijks zijn er o.a. via de brigadiers aanmeldingen van nieuwe patiënten. Een eerste intakegesprek heeft dan meestal plaats bij de mensen thuis.

In het najaar 2017 heeft Franka Verbruggen, een Vlaamse studente, een stage van 6 weken gelopen bij AM. Zij wilde met haar scriptie voor haar studies Global Health een zicht krijgen op de leefsituatie van mensen met een psychische kwetsbaarheid (kwaliteitsstudie). Hieruit blijkt hoeveel noden er zijn naar opvang en begeleiding van deze mensen. De problematieken zijn zeer uiteenlopend.

 

 

 1. NicaJo:

Omdat de meeste leden van deze werkgroep zich moeilijk konden identificeren met de visie van de vzw en de visie van de werking van de NGO Tierra Buena is eind 2017 besloten om deze deelwerking van de vzw een andere bestemming te geven. Enkele nieuwe vrijwilligers willen zich hierover buigen. Bedoeling is om in 2018 hierin klaarheid te krijgen.

 

Naast deze 4 deelwerkingen worden in NGO Tierra Buena en dans-, muziek- en tekencursusen, aangeboden in het Centro Comunitario, nog steeds gesponsord via kleine gelden ingezameld door verschillende organisaties en activiteiten georganiseerd door derden o.a. vzw Coe, de (H)eerlijke quiz,...

Via het Vlaams programma en het stadsbestuur van Lommel wordt de jongerenwerking (gemeentelijke jeugdraad) in Ciudad Dario ondersteund. Hier is vzw Nicamig@s betrokken als bevoorrechte partner. Vanuit samenwerking wordt ook de jongerenwerking in NGO Tierra Buena onrechtstreeks gesteund via gezamelijke acties met de jongerenwerking van C Dario.

Ook blijven we de talrijke basisgezondheidsprojecten van de NGO Prosalud verder ondersteunen, zijnde de 2 poliklinieken, het labo, de zelfhulpgroepen diabetici, de vrouwen met risicozwangerschappen,...

 

We zijn nog steeds in heel Vlaanderen vertegenwoordigd in tal van, al dan niet zelfstandige werkgroepen en organisaties en proberen zoveel mogelijk aan informatie, educatie en sensibilisatie te doen aangaande de projecten in Nicaragua.

Hiervoor schrijven we brieven, onderhouden we contacten met sponsors, maken PP presentaties, folders, foto- en ander visueel materiaal aan.

Op die manier proberen we de stem van de arme Nicaraguaan via Dr. Toon Bongaerts te zijn.

Dit gebeurt tijdens standjes op allerhande infobeurzen, festivals, lezingen in scholen, voordrachten in service-clubs, deelname aan overlegmomenten allerhande, deelname in de verschillende Gemeentelijke Raden voor Internationale Ontwikkelingssamenwerking (GRIS of GROS)van de diverse gemeenten waar de vrijwillige medewerkers woonachtig zijn. Omdat Dr. Toon Bongaerts ereburger is van de stad Lommel en vzw Nicamig@s hier ook gestart is, zijn we als organisatie een bevoorrechte partner van de stad Lommel wat betreft de Federale en Vlaamse ontwikkelingsprogramma’s. Hierbij worden naast milieuthema’s (federaal) ook jongeren (vlaams) ondersteund. Zowel bij de missies die hieruit voortvloeien in Nicaragua als bij het ontvangen van delegaties in Lommel hebben we een actieve rol. Onze contactpersoon en brug tussen de stad en Nicamig@s is Toon Jansen, belangrijk om een goede afstemming te krijgen tussen onze inbreng en die van de stad Lommel, de scholengemeenschap en de jongeren.

Bijna tweemaandelijks is er een vergadering met de stedelijke adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking (SARIS).

 

 

Het is erg belangrijk dat communicatie, transparantie en duidelijkheid onmisbaar zijn om een kwalitatief goede (wissel)werking Noord (Nicamig@s)- Zuid (Nicaragua) te onderhouden. 

Met Dr. Toon Bongaerts als centrale spil in Nicaragua m.b.t. alle projecten worden wij voortdurend gebrieft, gecoacht en ondersteund via wekelijkse skypegesprekken, mailverkeer en jaarlijkse werkbezoeken aan België en/of Nicaragua.

 

Regisseur Stijn Coninx, onze ambassadeur, heeft de intentie om in de nabije toekomst samen met documentairemaker Thomas Michiels een documentaire te regisseren over het levenswerk van Dr. Toon Bongaerts in Nicaragua.

Er werd op 20 juli en 24 augustus 2017 een voorbereidend overlegmoment gehouden met hen en het productiehuis Sylvester in Wespelaar.

 

Kort overzicht van een aantal andere activiteiten  in 2017:

Hieronder volgt een overzicht van een aantal activiteiten die Nicamig@s in 2017 organiseerde voor haar interne werking en activiteiten waar we mee naar buiten traden met informatie,educatie en inhoudelijke expertise:

 

INTERN:

 • Het kerncomité van Nicamig@s kwam  3 keer samen : 11/03 – 13/05 – 09/12
 • De Algemene vergadering had plaats op 13/05
 • De werkgroep FANS kwam enkele keren samen : 26/08
 • De werkgroep Corazones Unidos vergaderde op 04/03 – 23/05 – 03/10
 • De werkgroep Armonía Mental vergaderde op 17/01 – 09/05 – 17/10
 • De werkgroep Nicajo op 07/04
 • De werkgroep Monicare : 03/04 – 29/05 – 11/06 (fietsen)- 24/10 – 19/12
 • De werkgroep IT : overleg op 07/02 – 11/08

EXTERN:

Voor FANS:

 • November : werkbezoek in Nicaragua .
 • September : presentatie FANS voor Ronde Tafel in Neerpelt

Voor Corazones Unidos:

 • 15/05 : voordracht CU in HOGent voor studenten ortho
 • 26/11 : juwelenverkoop in Pellenberg

Voor Armonía Mental:

 • 07/05 : Sponsorwandeltocht in Bierbeek
 • 04/11 : Concert Dries in Lommel

Voor Los Dulces amigos:

 • 18/02 : voorstelling project aan de CM Limburg in Houthalen-Helchteren

Voor alle projecten:

 • 23/01 – 23/03 : vergadering GRIS Lubbeek
 • 25/03 : (H)eerlijke kwis in Lommel
 • 20/05 : Vierde pijlerdag
 • 06/07 : wereldfeest Lommel
 • 07 en 08 juli : Werkbezoek in Lons Le Saunier bij CALJ
 • 22/07 : Gracias a la vida festival Lommel
 • 28/10 : Fair Trade Markt Lubbeek

 

 

 

Opgesteld op 02 mei 2018

Voor verslag : Anne Bongaerts, voorzitter vzw Nicamig@s