Werking

Structuur

RAAD VAN BESTUUR : (3 x per jaar)

 • Voorzitter : Anne Bongaerts  
 • Secretaris : Lut Thijssen 
 • Penningmeester : Maria Mertens

ALGEMENE VERGADERING: (1 x per jaar)

 

WERKGROEPEN : ( 3à4 x per jaar)

 • Werkgroep FANS
  Josee Berkmans, Lut Thijsen
 • Werkgroep Corazones Unidos
  Marjan De Nayer, Ward Verbruggen, Reninka De Koker, Robert Vermeulen, Anneleen Bongaerts
 • Werkgroep Armonía Mental
  Ward Verbruggen, Myriam Streignart,  Reninka De Koker, Magda Heireman
 • Werkgroep ICT
 • Joris Baeck, Ellen Denon
 • Werkgroep Fondsenwerving
  Monicare : Jos Steensels, Hugo Stevens, Jan Raymaekers, Fred Van Hoof

JAAROVERZICHT  WERKING VZW NICAMIG@S 2019

Vzw Nicamig@s ondersteunt vanuit de noden van de kansarme bevolking van Nicaragua 3 basispijlers nl. gezondheidszorg, onderwijs en jeugdwerking van de NGO Prosalud en de NGO Tierra Buena. Deze NGO’s staan o.l.v. Dr. Toon Bongaerts en zijn medewerkers.

Onze kernwaarden zijn het streven naar solidariteit en rechtvaardigheid met parEcipaEe van de plaatselijke bevolking.

Met sensibilisering en fondsenwerving in Vlaanderen en het uitwisselen of overdragen van inhoudelijke experEse hopen we dit te realiseren.

De gelden worden normaal gezien twee keer per jaar doorgestuurd naar Dr. Toon Bongaerts in Nicaragua. Doch sinds de protesten in 2018 in het land en de onzekerheid of de gelden niet in beslag genomen worden is het grootste deel van de fondsen terug overgezet naar de bankrekening van Nicamig@s gegaan. Nicamig@s draagt hiervan de transfertkosten.

In 2019 hadden we volgende inkomsten:

-  Voor FANS : 19.149,78€

-  Voor Corazones Unidos : 13.167,62€

-  Voor Armonia Mental : 14.073€

-  Voor Los Dulces Amigos (project Prosalud) : 0€

-  Voor Prosalud algemene werking : 1.500€

-  NPO : 7.441€

-  Monicare : 7.465,36€

We hebben een samenwerkingsovereenkomst met SOL (Solidariteit om Leven) zodat storters die dat wensen een fiscaal a`est kunnen krijgen voor hun gia.

Daarnaast heea de vzw heea 3 buitenlandse partnerorganisaEes die de projecten van Prosalud en FANS mee steunen:

-  CALJ (Jura) : steunt Prosalud

-  Comité Lutterbach (Colmar) : steunt Prosalud

-  Cómo no (Duitsl) : steunt FANS

 

INHOUDELIJKE PROJECTGROEPEN

In Nicaragua: 

Hiervoor verwijs ik naar de nieuwsbrief 2020 van Dr.Toon Bongaerts waarin hij een overzicht geea van de werking van de verschillende projecten in 2019.

In Vlaanderen:

Nicamig@s is vertegenwoordigd in tal van, al dan niet zelfstandige werkgroepen en organisaEes (o.a. de vierde pijler) en proberen zoveel mogelijk aan informaEe, educaEe en sensibilisaEe te doen aangaande de projecten in Nicaragua.

Hiervoor schrijven we brieven, onderhouden we contacten met sponsors, maken PP presentaties, folders, foto- en ander visueel materiaal aan.

Op die manier proberen we de stem van de arme Nicaraguaan via Dr. Toon Bongaerts te zijn.

Dit gebeurt Ejdens standjes op allerhande infobeurzen, fesEvals, lezingen in scholen, voordrachten in service-clubs, deelname aan overlegmomenten allerhande, deelname in de verschillende Gemeentelijke Raden voor InternaEonale Ontwikkelingssamenwerking (GRIS of GROS)van de diverse gemeenten waar de vrijwillige medewerkers woonachEg zijn.

Omdat vzw Nicamig@s in Lommel opgericht is en nog steeds haar administraEeve hoofdzetel daar heea, zijn we als organisatie nog steeds een bevoorrechte partner van de stad Lommel wat betrea de Federale en Vlaamse ontwikkelingsprogramma’s. Hierbij worden naast milieuthema’s (federaal) ook jongeren (vlaams) ondersteund. Zowel bij de missies die hieruit voortvloeien in Nicaragua als bij het ontvangen van delegaEes in Lommel hebben we een acEeve rol. Onze contactpersoon en brug tussen de stad en Nicamig@s is Toon Jansen, belangrijk om een goede afstemming te krijgen tussen onze inbreng en die van de stad Lommel, de scholengemeenschap en de jongeren.

Bijna tweemaandelijks is er een vergadering met de SALMB (Stedelijke Adviesraad Lokaal Mondiaal Beleid), die Josee Berkmans als afgevaardigde vanuit Nicamig@s opvolgt.

Het is erg belangrijk dat communicaEe, transparanEe en duidelijkheid onmisbaar zijn om een kwalitaEef goede (wissel)werking Noord (Nicamig@s)- Zuid (Nicaragua) te onderhouden.

Met Dr. Toon Bongaerts als centrale spil in Nicaragua m.b.t. alle projecten worden wij voortdurend gebriea, gecoacht en ondersteund via wekelijkse skypegesprekken, mailverkeer en jaarlijkse werkbezoeken aan België en/of Nicaragua.

De belangrijkste acEviteit van Nicamig@s in 2019 was de organisaEe van de derde ediEe van Monicare. Gelukkig kon deze inleefreis veilig doorgaan. 12 enthousiaste deelnemers maakten er opnieuw een onvergetelijke reis van.

Regisseur SEjn Coninx, onze ambassadeur, heea de intenEe om in de nabije toekomst samen met documentairemaker Thomas Michiels een documentaire te regisseren over het levenswerk van Dr. Toon Bongaerts in Nicaragua (amankelijk van de wereldwijde pandemie van het coronavirus zal er gefilmd worden in december 2020).

Kort overzicht van een aantal andere acEviteiten in 2019:

Hieronder volgt een overzicht van een aantal acEviteiten die Nicamig@s in 2019 organiseerde voor haar interne werking en acEviteiten waar we mee naar buiten traden met informaEe,educaEe en inhoudelijke experEse:

INTERN:

-  Het kerncomité van Nicamig@s kwam 2 keer samen : 16/02 en 22/10

-  De Algemene vergadering had plaats op 04/05

-  De werkgroep FANS : er was telefonisch overleg indien nodig.

-  De werkgroep Corazones Unidos vergaderde op 05/02 en 15/10

-  De werkgroep Armonía Mental vergaderde op 29/01 en 15/10

-  De werkgroep Monicare : 23/03-06/08 – 25/08 -27/10

-  Infonamiddag voor iedereen : 04/05

-  Infodag deelnemers Monicare : 07/09 – 27/10

EXTERN:

Voor Corazones Unidos:

- Deelname aan de GROS-vergaderingen van de gemeente KonEch.

Voor alle projecten:

-  Deelname aan de GRIS- vergaderingen van de gemeente Lubbeek.

-  Deelname aan de SALMB-vergaderingen in Lommel.

-  Voorbereiden Info-namiddag 04/05 : 11/04 en 16/04

-  Filmavond in Lubbeek t.v.v. project AM ( o.a.voordracht over sEgma GGZ

in Nicaragua): 03/05

-  Voorstelling Nicamig@s in GO Scholengroep Westhoek : 28/05

-  Wereldfeest Lommel : 10/07

-  Rommelmarkt in UZ Kortenberg t.v.v. AM: 22/08

-  Overleg met Nicaraguacomité Sint-Truiden : 04/09

-  (H)eerlijke Markt Lubbeek: 26/10

-  Monicare-inleefreis : van 16/11 tot 01/12

  

Opgesteld op 16 mei 2020

Voor verslag : Anne Bongaerts, voorzi`er vzw Nicamig@s

Download
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2019.pdf
Adobe Acrobat document 69.4 KB