Corazones Unidos

Corazones Unidos biedt deskundige ondersteuning aan arme gezinnen met kinderen en jongeren met een handicap in de gemeenten Terrabona en Dario ( Provincie Matagalpa ) in Nicaragua.

Ondanks de familiale opvang is de nood aan juiste zorg en deskundige omkadering van deze doelgroep enorm groot. Minstens 1 op 50 heeft een handicap.

Correcte diagnose, aangepaste hulpmiddelen en ontwikkelingsstimulatie ontbreken.


Doelstelling 

Een ambulante integrale benadering tracht deze kinderen en jongeren én hun ouders meer kwaliteit van leven te bieden.

Dit gebeurt via:

- Onderzoek en diagnose, indien nodig in gespecialiseerde centra in de hoofdstad Managua.

- Medische begeleiding ( medicatie en operatieve ingrepen ).

- Therapie ( kiné, ergo, logo ) en ontwikkelingsstimulatie.

- Aanbod van ADL-activiteiten voor jong volwassenen met een verstandelijke beperking.

- Verstrekking van elementaire materiële hulpmiddelen zoals rolstoelen, orthopedische schoenen,brillen, toiletstoelen,aangepaste bedden, matrassen, prothesen, spalken,...

- De werking van ouderwerkgroepen 'Asociación de Padres de Familias', voorgezeten door gevormde ouders-vrijwilligers, voor verzorgings- en begeleidingsadviezen en tips voor kleine materiële aanpassingen die ze zelf kunnen uitvoeren en/of waarmee ze elkaar kunnen helpen.

- Begeleiding van kinderen met een beperking naar de lokale school.

Dagelijkse werking

Om deze doelstellingen te realiseren wordt Corazones Unidos gestuurd vanuit de lokale NGO Prosalud met een multidisciplinair team (medisch, paramedisch, administratief).

De dagdagelijkse werking is in handen van twee Nicaraguaanse kinesitherapeuten. Zij bieden in de ingerichte therapieruimten van Terrabona en Dario kinesitherapie, logopedie en psychomotorische activiteiten aan de kinderen. Ouders worden hierbij betrokken om ook thuis te oefenen met hun kinderen. Sinds 2018 is gestart met een dagactiviteitencentrum waar jongvolwassenen met een verstandelijke beperking ADL-activiteiten en sociale vaardigheden worden aangeleerd. Neuropsychiater Dr.Aléman komt geregeld vanuit Managua om kinderen te onderzoeken en te diagnostiseren.

Omdat zeer vele gezinnen leven in afgelegen kleine dorpjes in de bergen, gaat Maatschappelijk assistente Carla Aleman geregeld op huisbezoek om zicht te krijgen op  de noden en behoeften in functie van de familiale kontekst.

Op dit ogenblik krijgen 400 kinderen en jongeren met een beperking op een of andere manier ondersteuning. Ongeveer 50% zijn kinderen met een motorische beperking. Daarnaast is er een grote groep van kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking. Ook kinderen met een visuele, auditieve, meervoudige beperking zijn aanwezig in het project.

 

 

Netwerking en partners

Behalve de ouders wordt ook de lokale gemeenschap van de kleine bergdorpjes sterk betrokken. En leerkrachten van de schooltjes worden aanzien als een belangrijke schakel om gezinnen te leren kennen én om hun kinderen met een beperking eventueel in te schakelen in het schoolgebeuren.

Ook de jongeren uit de dorpen worden aangesproken om als vrijwilliger mee te werken.

Voor het vervaardigen van de hulpmiddelen wordt zoveel mogelijk samengewerkt met de lokale ambachtslieden.

De plaatselijke overheid (MINSA = Ministerie van gezondheid) wordt op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van het project. In de mate van het mogelijke wordt met hen samengewerkt en geregeld worden kinderen doorgestuurd naar specialisten van de publieke gezondheidszorg die afhankelijk is van het MINSA.

Via de internationale organisatie TAPAS (Therapy for all patients in all situations) waarin Vlaamse therapeuten werkzaam zijn, worden er geregeld vormingsdagen georganiseerd in Esteli. Het team van Corazones Unidos neemt hier geregeld aan deel. 

Historiek Werkgroep Corazones Unidos in Vlaanderen

In de zomer van 2010 maakten enkele vrienden en familie van Dr. Toon Bongaerts een reis naar Nicaragua en bezochten de projecten waar Toon al jaren mee bezig was in de afgelegen bergstreek van Terrabona. Toon bracht ons in contact met enkele ouders van kinderen met een beperking. Het familiale weefsel is zeer sterk in Nicaragua en kinderen met een handicap worden zo goed mogelijk opgevangen in eigen familiekring. Maar meestal ontbreekt elke ondersteuning. Kinderen liggen soms een hele dag op een dun matje op de grond in een achterkamertje van een schamel huisje. Het schrijnende contrast met de mogelijkheden die bij ons wel bestaan voor mensen met een beperking hadden hen erg getroffen.

Ze wilden hier iets voor doen en vatten het plan op om een bijkomend initiatief op te zetten voor de ondersteuning van deze kansarme gezinnen met een gehandicapt kind. De mensen van Terrabona zochten zelf een naam voor dit nieuwe project : Corazones Unidos (verenigde harten).

In februari 2011 werd dan gestart met een aparte werkgroep die opgenomen werd binnen de structuur van vzw Nicamig@s.

Alle vrijwilligers van de werkgroep zijn professioneel of persoonlijk betrokken met het thema handicap.

Zij functioneren als denktank voor het project. Een viertal keer per jaar komen zij samen om Corazones Unidos in Nicaragua inhoudelijk, financieel en administratief te ondersteunen. Geregeld hebben er werkbezoeken plaats zowel in Nicaragua als in Vlaanderen.