Visie en Missie

Visie

De vzw Nicamig@s is een koepelorganisatie die solidariteitsprojecten ondersteunt in de regio Matagalpa (vooral de gemeenten Terrabona en Dario) in Nicaragua.

Haar belangrijkste kernwaarden zijn het streven naar solidariteit en rechtvaardigheid met participatieve inbreng van de bevolking.

Vanuit deze overtuiging gelooft de organisatie in een structurele samenwerking en evenwaardig partnerschap met plaatselijke verantwoordelijken, o.l.v. Dr. Toon Bongaerts.

Met aandacht voor diversiteit en een geïntegreerde aanpak willen we een grote bijdrage leveren op vlak van 3 volgende basispijlers : gezondheid – onderwijs en jeugdwerking.

Vertrekkende vanuit de lokale noden van de kansarme Nicaraguaanse bevolking bieden we ondersteuning aan de verschillende projecten van de NGO Prosalud en de NGO Tierra Buena.

Op deze manier dragen we bij aan de opbouw van een sociale maatschappij in Terrabona en Dario, waarin alle doelgroepen inspraak hebben, een menswaardig bestaan kunnen opbouwen en over de mogelijkheden beschikken om zich beter te ontplooien.

Missie

Om deze visie te realiseren legt de vzw Nicamig@s specifieke accenten:

1. Sensibilisering en educatie:

De vzw Nicamig@s engageert zich om aan haar vrijwillige medewerkers, steungevers en de Vlaamse bevolking:

 • Correcte informatie te geven over de solidariteitsprojecten die het ondersteunt
 • Hen te enthousiasmeren, te mobiliseren en aan bewustmaking te doen.
 • Hen te betrekken bij de evolutie van de projecten en haar medewerkers in Nicaragua.

Dit gebeurt via nieuwsbrieven,laagdrempelige activiteiten,acties en programma’s  zowel in Vlaanderen als in Nicaragua, om zo de betrokkenheid tot de problemen in Nicaragua te stimuleren.

Hierbij horen ook het actief netwerken met andere organisaties en instellingen, zowel in het Noorden als in het Zuiden.

 

2. Uitwisselen en/of overdragen van inhoudelijke expertise:

D.m.v. vorming, planning,evaluaties en werkbezoeken deelt de vzw Nicamig@s en haar medewerkers hun inhoudelijke expertise met de medewerkers en /of bevolking in Nicaragua en dit op vlak van gezondheid, onderwijs en jeugdwerking.

De organisatie ijvert hierbij voor een geïntegreerde aanpak en een duurzame ontwikkeling.

Op dit ogenblik ondersteunt  de vzw volgende solidariteitsprojecten:

Voor de NGO Prosalud:

 • 2 poliklinieken (1 in Dario, 1 in Terrabona)
 • Een netwerk van ongeveer 65 sociale apotheken
 • Aandacht voor chronische patiënten (o.a. diabetesgroep Los dulces amigos)
 • Een project preventie van baarmoederhalskanker
 • Het project Corazones Unidos : ondersteuning aan kinderen en jongeren met een handicap
 • Het project Armonía Mental : ondersteuning aan jongeren en volwassenen met geestelijke gezondheidsproblemen
 • Het Vormings- en onderzoekscentrum : Prosalud tracht een beeld te krijgen van de noden van haar patiënten/cliënten met een psychische kwetsbaarheid en kinderen en jongeren met een beperking en hun families. Via huisbezoeken, enquêtes doen ze een screening. Op basuis hiervan worden vormingen uitgewerkt en gegeven aan het personeel en de gezondheidsbrigadiers in de dorpen.

Voor de NGO Tierra Buena:

 • Het FANS-project (Financiële Adoptie van een Nicaraguaans Schoolkind en/of schooltje)
 • Culturele activiteiten zoals Dans, Muziek en Tekenen

3. Fondsenwerving

De vzw Nicamig@s engageert zich om de nodige fondsen te werven om in de continuïteit van de projecten van de NGO Prosalud en de NGO Tierra Buena te voorzien.

Het opvolgen van de efficiënte en kwalitatief goede besteding van de gelden is hierbij  belangrijk. Hierbij gaat een grote aandacht naar het concrete, resultaatsgerichte en het duurzame van de verschillende projecten.