Armonía Mental

Armonía Mental is een nieuw project van Prosalud dat in het voorjaar van 2016 is opgestart en ondersteuning wil bieden aan jongeren en volwassenen met geestelijke gezondheidsproblemen.

Geestelijke gezondheid staat in Nicaragua nog écht in haar kinderschoenen. Minstens 5 op 100 mensen heeft te maken met psychosociale of psychiatrische problemen waaronder depressies,verslavingsproblematieken (drugs, alcohol), intrafamiliale conflicten,...Deze kansarme mensen kunnen met hun problemen nauwelijks terecht in de publieke gezondheidszorg.

 

Doelstelling

Prosalud heeft een ambulante laagdrempelige en professionele dienstverlening opgezet die recht en toegang tot geestelijke gezondheidszorg aanreikt aan de kansarme bevolking van de regio Terrabona/Dario.

Door middel van sensibilisatie, vorming en diverse therapieën, zowel individueel als in groep, tracht het project bij te dragen tot een beter geestelijk welzijn en een betere levenskwaliteit van deze kwetsbare mensen.

 

Dagelijkse werking

Een multidisciplinair team van 3 artsen, 2 verpleegkundigen en 1 psychologe staan in voor de medisch-psychiatrische en psychologische ondersteuning van het project.  Psychologe Felipa Rojas coördineert de dagelijkse werking.

De afgelopen maanden werd de focus vnl gelegd op sensibilisatie en bekendmaking van het project in de regio. Dit gebeurt door het geven van voordrachten en vormingen in enerzijds de scholen (gericht naar jongeren) en anderzijds in wijkcentra van de dorpen (gericht naar volwassenen) en het aanbieden van folders.

Aanmeldingen vanuit de sensibilisatie-activiteiten; interne doorverwijzingen van de artsen van de polikliniek en spontane vragen van de lokale bevolking hebben nu al als resultaat dat Felipa twee halve dagen per week consultaties doet en een oplijsting maakt van de verschillende geestelijke gezondheidsproblemen.

In de nabije toekomst zullen op basis hiervan prioriteiten van te benaderen doelgroepen bepaald worden.

 

Toekomst

Na de opstartfase wil men komen tot het aanbieden van volgende activiteiten:

- Individuele gespreksconsultaties met patiënten.

- Groepsactiviteiten met verschillende doelgroepen (patiënten, familieleden, jongeren,...) rond bepaalde thema's.

- Ergotherapeutische activiteiten.

- Extramuraal werken in dorpen en wijken.

- Samenwerken met (een) psychiater(s).

- Een samenwerking formaliseren met het MINSA (Ministerie van gezondheid) en met de universiteit UPOLI in Esteli.

Deze activiteiten zullen stap voor stap uitgewerkt worden.

 

Werkgroep Armonía Mental in België

In november 2015 kwamen 6 vrijwilligers, wonend in verschillende Vlaamse provincies, voor de eerste keer samen om na te denken over dit nieuwe project. Allen zijn ze op een of andere manier verbonden met geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen.

Al vlug werd ook dit project opgenomen in de werking van vzw Nicamig@s.

In overleg met Toon Bongaerts en zijn medewerkers in Nicaragua werden de basisdoelstellingen vastgelegd en werd een naam voor het project gezocht : Armonía Mental, waarbij 'armonía' staat voor evenwicht tussen lichaam en geest, tussen persoon en omgeving, tussen sterke en zwakke aspecten van een persoon, een familie of een groep.

De werkgroep komt een viertal keer per jaar samen en ondersteunt het project Armonía Mental zowel inhoudelijk, financiëel en administratief.

 

 

 

Steun Armonía Mental

Met fiscaal attest 

BE11 7350 1646 6948

KREDBEBB  

op naam van 'Solidariteit om Leven' 

Vermelding: Armonía Mental