Armonía Mental

Het project Armonía Mental werd in 2016 opgestart en biedt ondersteuning  aan jongeren en volwassenen met een psychische kwetsbaarheid.

Geestelijke gezondheid staat in Nicaragua nog écht in haar kinderschoenen. Minstens 5 op 100 mensen heeft te maken met psychosociale of psychiatrische problemen waaronder depressies,verslavingsproblematieken (drugs, alcohol), intrafamiliale conflicten,...Deze kansarme mensen kunnen met hun problemen nauwelijks terecht in de publieke gezondheidszorg.

De naam 'Armonía Mental' staat voor evenwicht tussen lichaam en geest; tussen persoon en omgeving; tussen sterke en zwakke aspecten van een persoon, een familie of groep.

 

Doelstelling

Prosalud heeft een ambulante laagdrempelige en professionele dienstverlening opgezet die recht en toegang tot geestelijke gezondheidszorg aanreikt aan de kansarme bevolking van de regio Terrabona/Dario.

Door middel van sensibilisatie, vorming en diverse therapieën, zowel individueel als in groep, tracht het project bij te dragen tot een beter mentale welzijn en een betere levenskwaliteit van deze kwetsbare mensen.

 

Dagelijkse werking

Een multidisciplinair team van neuropsychiater Dr. Aléman; psychologe Felipa Rojas (coördinatie)en psycholoog José González, mede ondersteund door de artsen en verpleegkundigen van de polikliniek, staan in voor de medisch-psychiatrische en psychologische ondersteuning van het project.

In een eerste fase werd de focus vnl gelegd op sensibilisatie en bekendmaking van het project in de regio. Dit gebeurde (ook nog vandaag) door het geven van voordrachten en vormingen in de  wijkcentra van de dorpen, het vormen van vrijwillige gezondheidsbrigadiers en het aanbieden van folders. ook organiseert men een wekelijks praatje op de lokale radio. 

Aanmeldingen vanuit de sensibilisatie-activiteiten; interne doorverwijzingen van de artsen van de polikliniek en spontane vragen van de lokale bevolking hebben nu al als resultaat dat het team meer dan 500 patiënten in begeleiding heeft.

Het team van Armonía Mental biedt volgende ondersteuning:

- Diagnosestelling en psychiatrische consultaties door Dr. Aléman, die hiervoor twee dagen per maand vanuit Managua komt.

- Mobiele en ambulante individuele psychotherapie.

- Huis-aan-huis bezoeken opvolging en ondersteuning van de families van patiënten door maatschappelijk werkster Carla Aleman.

- Complementair werken met de publieke gezondheidszorg.

- Samenwerken met het MINSA (Ministerie van gezondheid).

 

Werkgroep Armonía Mental in Vlaanderen

Deze werkgroep bestaat uit 5 vrijwilligers, wonende in de verschillende Vlaamse Provincies. Zij hebben allen een professionele of persoonlijke link met GGZ.

De werkgroep functioneert als denktank voor het project. Een 4-tal keer per jaar komt zij samen om Armonía Mental in Nicaragua inhoudelijk, financieël en administratief te ondersteunen.

Geregeld is er een projectbezoek in Nicaragua.

 

 

 

Steun Armonía Mental

Met fiscaal attest 

BE11 7350 1646 6948

KREDBEBB  

op naam van 'Solidariteit om Leven' 

Vermelding: 525 Armonía Mental