Vormings- en onderzoekscentrum

Prosalud richtte in 2020 een vormings- en onderzoekscentrum op. De algemene doelstelling van dit centrum is om een betere kwaliteit van de huidige (gezondheids)zorg in de heuvelachtige dorpsgemeenschappen aan te bieden.

Aan de hand van kleinschalige operationele onderzoeken in de dorpen zal een analyse gemaakt worden van de noden en behoeften die de lokale bevolking heeft over hun inwoners die

  • Een beperking hebben
  • Een geestelijk gezondheidsprobleem hebben
  • Een chronische ziekte hebben

Op basis van de resultaten willen we structurele oplossingen voorstellen en concrete acties ondernemen op vlak van VTO (Vorming, Training, Opleiding) en educatie voor zowel de bevolking, de plaatselijke vrijwillige gezondheidsbrigadiers, het gezondheidspersoneel van het MINSA (Ministerie van Gezondheid) en van Prosalud.

Er zal permanente communicatie en coördinatie zijn met de diverse doelgroepen en met de andere lokale actoren. 

Naarmate het project zich zal consolideren, zal er méér samenwerking komen met andere middenveldorganisaties, zowel nationale als internationale, met het MINSA, met onderwijsinstellingen (universiteiten, hogescholen,..) en nationale en internationale experten. 

Tijdens de voorbereidingsfase in 2020 hadden uitwisseling van ideeën, structurering en redactie van het project plaats in Prosalud, met andere actoren én met Nicamig@s in België.

In 2021 is het de bedoeling om drie kleine onderzoeksprojecten uit te voeren: bij personen met autisme, schizofrenie en diabetes. Deze doelgroepen werden gekozen als prioritair omwille van hun prevalentie en de impact die ze hebben bij de lokale bevolking. 

Aan de hand van de onderzoeksresultaten zal VTO en educatie georganiseerd worden voor de verschillende doelgroepen.

Vorming gezondheidsbrigadisten

Huisbezoek

Educatie diabetespatiënten