FANS: Steun een schooltje is nu de leuze!

FANS is het allereerste project van Nicamig@s. Reeds in 1996 begon een klein groepje vrijwilligers met het zoeken naar Vlaamse padrinos die kansarme Nicaraguaanse kinderen financieel wilden steunen om naar school te kunnen gaan.

Sinds 2010 is FANS een onderdeel van de NGO Tierra Buena in Terrabona. 


Doelstelling

FANS vindt dat elk kind recht heeft op onderwijs. Onderwijs brengt immers kennis, ontdekt en ontwikkelt talenten en geeft uitzicht op een betere toekomst. Hiermee wordt er een kans gecreëerd om de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken. Vele kinderen gaan niet naar school. Naar school gaan kost geld en dat is voor vele arme gezinnen niet betaalbaar.


Werking

FANS steunt in de eerste plaats de armste schooltjes in de gemeente Terrabona. Dit kan gaan om steun voor lesmateriaal, klasinrichting; een speelpleintje,..

 

Tot nu kon je ook individuele kinderen steunen. Dit betekent dat je slechts één kind steunt om naar school te kunnen gaan. Doch door het steunen van een schooltje en een basispakket aan te bieden aan elk kind  bereik je meerdere kinderen.

 

Een deeltje van de fondsen worden ook aangewend om ook naschoolse activiteiten te ondersteunen: dans-, muziek- en tekenlessen.

 

Een plaatselijk comité in Terrabona, onder leiding van Marling Yaritza Morraz Luquez , coördineert het project. 

 

 Wil jij een schooltje steunen?

Je wordt een FANS-steuner door maandelijks 11 € te storten via een permanente opdracht.

Je kan een bedrag storten naar keuze voor de naschoolse activiteiten.


Werkgroep FANS in Vlaanderen

De vrijwilligers van de werkgroep FANS in Vlaanderen zoeken voortdurend nieuwe FANS-steuners om schooltjes financieel verder te helpen.

Zij staan in voor de administratie en de transparante communicatie met het FANS-comité van Terrabona.

Regelmatig reizen één of meerdere vrijwilligers naar Nicaragua om ter plaatse het project te evalueren en/of samen bij te sturen.