FANS: Wordt "Padrino" = peter voor 11 €/maand

FANS is het allereerste project van Nicamig@s. Reeds in 1996 begon een klein groepje vrijwilligers met het zoeken naar Vlaamse padrinos die kansarme Nicaraguaanse kinderen financieel wilden steunen om naar school te kunnen gaan.

Sinds 2010 is FANS een onderdeel van de NGO Tierra Buena in Terrabona. 


Doelstelling

FANS vindt dat elk kind recht heeft op onderwijs. Onderwijs brengt immers kennis, ontdekt en ontwikkelt talenten en geeft uitzicht op een betere toekomst. Hiermee wordt er een kans gecreëerd om de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken. Vele kinderen gaan niet naar school. Naar school gaan kost geld en dat is voor vele arme gezinnen niet betaalbaar.


Werking

FANS steunt in de eerste plaats kansarme gezinnen door één van de kinderen een schoolbeurs aan te bieden. Deze schoolbeurs wordt gefinancierd door een Vlaamse padrino.

Een plaatselijk comité in Terrabona, onder leiding van Edenia Centeno en Carla Suarez, coördineert het project. Zij zorgen ervoor dat de FANS-kinderen het nodige schoolmateriaal krijgen : 

Een rugzak

Voldoende schriften

Pennen en potloden

Een uniform

2 paar schoenen

2 paar sokken

Daarnaast worden met een deeltje van de fondsen ook naschoolse activiteiten gesteund: dans-, muziek- en tekenlessen.

 

Om nog meer kinderen te bereiken steunen we sinds 2019 ook de armste schooltjes met ontbrekend schoolmateriaal, inrichting klaslokaal,... Zo kunnen meer kinderen die geen individuele schoolbeurs hebben mee genieten van beter materiaal.

 

Aan nieuwe Vlaamse padrino's wordt gevraagd om deze schooltjes te helpen financieren.



Padrino worden?

Je wordt padrino door maandelijks 11 € te storten via een permanente opdracht.

Je kan een bedrag storten naar keuze voor de naschoolse activiteiten.


Werkgroep FANS in Vlaanderen

De vrijwilligers van de werkgroep FANS in Vlaanderen zoeken voortdurend padrinos om een schoolkind en/of schooltjes financieel te steunen.

Zij staan in voor de administratie van de padrinos en de transparante communicatie met het FANS-comité van Terrabona.

Regelmatig reizen één of meerdere vrijwilligers naar Nicaragua om ter plaatse het project te evalueren en/of samen bij te sturen.