Historiek

In 1984 vertrok de jonge Lommelse dokter Toon Bongaerts naar Nicaragua, een land in oorlog. Een drang naar avontuur enerzijds maar vooral een sterke wil om daadwerkelijk te kunnen bijdragen aan meer sociale rechtvaardigheid en een betere wereld, waren zijn beweegredenen. Ondanks wisselende regeringen, twee aanslagen op zijn leven en gezin, en de orkaan Mitch die Nicaragua teisterde in 1998, heeft Toon niets van zijn gedrevenheid verloren. Integendeel. Vandaag, na 38 jaar, is Toon met pensioen

maar blijft hij meewerken als voorzitter van de Raad van Beheer van Prosalud en coach van Tierra Buena. 

Hij wisselt nu meer zijn leven en werk in Nicaragua af met een langer verblijf in Vlaanderen. In de strijd tegen de armoede blijft hij gezondheidszorg aan onderwijs, cultuur, economie, spiritualiteit en politiek koppelen.

In 1996 wordt onder impuls van Toon zijn jongste zus Katrien, een solidariteitscomité in Lommel (geboortedorp van Toon) opgericht om een eerste project op te starten : FANS (Financiële Adoptie van een Nicaraguaans schoolkind). Met de hulp van een Nicaraguaanse vrijwilligster ter plaatse , kregen het eerste jaar 10 kinderen een schoolbeurs. Nu, 22 jaar later, worden er meer dan 300 kinderen en jongeren gesteund.

Wanneer Toon in 1997 de Nicaraguaanse gezondheidsorganisatie Prosalud uit de grond stampt, gaat het solidariteitscomité ook deze gezondheidsprojecten steunen.

De groeiende kerngroep van het comité beslist om in 2001 een vzw op te richten : vzw Nicaraguacomité Lommel. Hun werking ondersteunt dan 3 basispijlers in Nicaragua : onderwijs, gezondheid en jeugdwerking. De vzw wordt tevens partner van de stad Lommel die in 2008 Toon tot ereburger benoemt.

Bij een bezoek in 2010 van enkele vrienden en familie van Toon aan zijn projecten en een groepje ouders met kinderen met een beperking, zijn zij zo onder de indruk van de schrijnende levensomstandigheden van deze mensen dat besloten werd een nieuw ondersteuningsproject in het leven te roepen : Corazones Unidos. Deze werking ontwikkelde zich in enkele jaren tijd tot een degelijk kwalitatief en integraal project, mede dankzij de ongelooflijke inzet van 2 Vlaamse vrijwilligers, Rine Smits en Gerard Kums, die bijna 2 jaar in Nicaragua verbleven en hun schouders hieronder hebben gezet.

Omdat ook geestelijke gezondheidszorg in Nicaragua een vrij onontgonnen terrein is, startte Prosalud in 2016 een ander bijkomend project op : Armonía Mental.

Evenredig met de groei van Prosalud is ook het Nicaraguacomité Lommel de voorbije jaren gegroeid in ledenaantal. Een 15-tal vrijwilligers  die niet meer alleen in Lommel maar in het hele Vlaamse land wonen, ondersteunen al deze projecten.

Een herstructurering en naamsverandering van de vzw drong zich dan ook op.

Sinds september 2016 draagt de organisatie de naam vzw Nicamig@s en gebeurt de inhoudelijke en financiële ondersteuning van elk project van zowel Prosalud als Tierra Buena grotendeels via aparte werkgroepen.