Andere projecten

2 Sociale poliklinieken

Toon bouwde in 1997 de eerste polikliniek Helena Catarina in Dario. De bouw van een tweede polikliniek in Terrabona werd in 2010 geopend.  Deze 2 poli-klinieken verstrekken integrale eerste lijnsgezond-heidszorgen aan ruim 50.000 inwoners , met als voornaamste doelstelling het verzekeren van kwaliteit, zowel technisch als humaan, en aan zo laag mogelijke tarieven, die betaalbaar blijven voor de mensen. Er is een subsidiefonds dat de ergste gezondheidsnoden van de allerarmste patiënten kan dekken.

Dit project dat intussen helemaal zelfbedruipend is, wil een alternatief bieden voor de bedenkelijke kwaliteit van de gezondheidszorg in de publieke sector, en de praktisch onbetaalbare hoge tarieven in de private sector.

Sinds Toon met pensioen is, is hij nog wel lid van de Algemene Vergadering maar is de dagelijkse leiding in handen van Dr. Carlos Fuentes (kwaliteitsbewaking, inhoudelijke coördinatie) en Leticia Henriquez Moncada (Financieël beheer)

6 april 2018 : Inhuldiging geheel nieuw Prosalud centrum.

 

Vrijdag 6 april was een mooie dag voor Prosalud! Als voorzitter  van Nicamig@s was ik afgereisd naar Nicaragua om er de inhuldiging van het nieuwe gezondheidscentrum mee te maken. En of het een feest was! Een 60 tal genodigden konden samen met alle medewerkers van Prosalud genieten van woord, beeld, zang, dans om 20 jaar Prosalud in de kijker te zetten. Na het officiële gedeelte en een rondleiding in de nieuwe Clinica Helena Catarina, de logistieke ruimtes, het magazijn met medicamenten, het activiteitencentrum van Corazones Unidos en Armonía mental, werd een heerlijk buffet aangeboden. Zoveel verbinding, zoveel perspectief naar morgen!

 

 


Netwerk sociale apotheken

Sinds 1990 werd geleidelijk aan een netwerk van sociale apotheken opgericht, vooral in het noordelijke binnenland, met als doelstellingen het beschikbaar stellen van essentiële medicamenten aan betaalbare prijzen en het promoten van een rationeel gebruik van medicatie. Op dit ogenblik bereiken meer dan 65 sociale apotheekjes in een gebied zo groot als Vlaanderen ruim een half miljoen inwoners, vooral kansarme bevolking.

De 150 essentiële medicamenten zijn 40% tot 50% goedkoper dan in de privé-apotheken. Het is tevens een antwoord op het chronische tekort aan medicatie in de publieke gezondheidsdiensten. Een grote kracht van dit project is de participatie van de dorpsgemeenschappen. Elk sociaal apotheekje bevindt zich meestal in het huis van een inwoner, die een basisopleiding kreeg om de apotheek te bemannen.

Het project is volledig zelfbedruipend.

Project preventie en controle van baarmoeder-halskanker

Dit project (1997) is geïnstalleerd in de 2 poliklinieken en bereikt ongeveer 600 vrouwen per jaar. Hierbij gaat veel aandacht naar die vrouwen die in verafgelegen bergdorpjes wonen. 

De activiteiten omvatten in de eerste plaats screening, vervolgens diagnose, behandeling en tenslotte opvolging in een referentiehospitaal.


Los dulces amigos

‘Los dulces amigos’ is een zelfhulpgroep van chronische diabetespatiënten, opgericht in 2010.

Tot nu toe hebben zich 420 patiënten georganiseerd onder begeleiding van Prosalud.

Tijdens driemaandelijkse bijeenkomsten krijgen zij de nodige gezondheidsvoorlichting over hun ziekte (preventie, controle,rehabilitatie) en kunnen zij met elkaar ervaringen en twijfels uitwisselen.

Tevens krijgen zij maandelijks een gratis medische consultatie met de nodige essentiële labotesten en hun medicatie.De patiënten hebben zelf een solidair fonds opgericht om elkaar complementair te helpen.