Mundo De Colores

Het project Mundo De Colores is gestart in 2022 als aanvulling van de projecten ‘Corazones Unidos’ en ‘Armonia Mental’.  

Het is een ambulant sociaal project dat met socio-economische activiteiten wilt tegemoetkomen aan een nog betere levenskwaliteit van mensen die opgenomen zijn in bovenstaande andere projecten. 

Naast de psychiatrische/medische/kinesitherapeutische behandeling wordt geëvalueerd of er bij bepaalde patiënten/cliënten en hun families de levenskwaliteit nog kan verbeterd worden via een aantal socio-economische activiteiten

Doelstelling

Meer zingeving en een verhoogde levenskwaliteit van de patiënten/cliënten en hun families. Met het aanbieden van socio-economische activiteiten kunnen we deze mensen meer (terug) in hun kracht zetten. Ze hebben een doel in hun leven. Dit komt het welzijn van hen ten goede.


Dagelijkse werking

De dagelijkse werking ligt in handen van maatschappelijk werkster Carla Aleman. De verschillende therapeuten die naast hun consultaties in Prosalud ook huisbezoeken doen, signaleren Carla wanneer zij het gunstig achten om er ook een bepaalde vorm van socio-economische steun aan te reiken.

Carla onderzoekt deze vraag verder. Zij koopt de materialen aan en brengt die dan naar het gezin. 

Voorbeelden van reeds gerealiseerde projectjes zijn:

Een goed bed en matras i.p.v. te slapen in een versleten hangmat of op een plank.

Een huis in steen en hout i.p.v. een krot bestaande uit stokken, plastiek en wat golfplaten.

Een naaimachine en stoffen of tweedehandskleren waarmee de mama nieuwe kleren kan maken en verkopen.

Bakgerief om brood(jes) te bakken in de oven van het gezin. Deze worden ook verkocht in het dorp.

Artisanaal materiaal om te knutselen, schilderen, handwerken,..

Educatie in huishoudelijke taken, zoals koken, wassen, strijken,…

Op dit ogenblik (eind 2023) zijn er 61 patiënten/cliënten en hun gezin die reeds een of andere vorm van socio-economische steun genieten.