Partners

Vzw Nicamig@s heeft de voorbije jaren een samenwerkingsverband met een aantal partners opgebouwd:

Stad Lommel

Stad Lommel heeft tevens een stedenband met Ciudad Dario in Nicaragua.

Wico Lommel

Scholengemeenschap WICO Lommel : steunt al jaren FANS en andere projecten .

SALMD

Lommel heeft sinds 1989 een Stedelijke Adviesraad voor Internationale Samenwerking.

Nicamig@s is lid van deze Adviesraad.


VZW Stijn

Voorziening die begeleiding en ondersteuning biedt voor personen met een handicap. Zij is reeds 2X partner geweest (2014 en 2016) bij de organisatie van ‘Monicare'
Mountainbike sponsortocht t.v.v. de ontwikkelings-projecten van Dr. Toon Bongaerts.

Damiaanactie

Damiaanactie België : heeft in Nicaragua een alliantie met NGO Prosalud

Mondiale Raad

De Mondiale Raad Kontich (vroegere GROS Kontich) heeft als doel het bevorderen van een draagvlak/ bewustwording van de inwoners van de gemeente in verband met rechtvaardige internationale samenwerking en voor een duurzame aanpak van mondiale uitdagingen.


Mundia Leuven

Welkom op de website van Mundia, een platform voor mondiale actoren die de handen in elkaar slaan voor het versterken van mondiale rechtvaardigheid in en vanuit Leuven.

Staf vzw

Wat doen we

We ondersteunen mensen met een beperking om zelfstandig thuis te leven

We vormen professionelen om beter om te gaan met mensen met een beperking

We werken samen met andere organisaties om zo te bouwen aan een maatschappij waar iedereen zich thuis voelt.

Solidariteit om Leven

SOL is een V.Z.W. die tot doel heeft de hulpverlening aan behoeftigen in het zuiden. Momenteel zijn er 79 aangesloten projecten die via Sol werkzaam kunnen zijn in hun ontwikkelingsland.


TAPAS

The Therapy for All Patients in All Situations “TAPAS” (Terapia para todos los pacientes en todas la situaciones) association is made up by a multidisciplinary team of sanitary and social workers (occupational therapists, physiotherapists, nurses, psychologists, social workers, teachers in special education) from different countries: Spain, Belgium, Finland, Poland, Denmark.

Drukkerij Bosmans

Bij drukkerij Bosmans hanteren wij het  “best in class” – model  voor de diverse diensten die wij aanbieden. Via advies met kennis van zaken, over de vlekkeloze uitvoering en de stipte opvolging, helpen wij onze vele klanten bij het realiseren van transparante en kosteneffectieve oplossingen.

Wereldcafé Leuven

Het wereldcafé in Leuven wilt als coöperatie een bijdrage leveren aan een rechtvaardige wereld. Als sociale onderneming worden mogelijke winsten opnieuw geïnvesteerd in sociale projecten hier en in het zuiden.