Partners

Vzw Nicamig@s heeft de voorbije jaren een samenwerkingsverband met een aantal partners opgebouwd:

Stad Lommel

Stad Lommel heeft tevens een stedenband met Ciudad Dario in Nicaragua.

Wico Lommel

Scholengemeenschap WICO Lommel : steunt al jaren FANS en andere projecten .

SARIS

Lommel heeft sinds 1989 een Stedelijke Adviesraad voor Internationale Samenwerking (SARIS).

Nicamig@s is lid van SARIS.


VZW Stijn

Voorziening die begeleiding en ondersteuning biedt voor personen met een handicap. Zij is reeds 2X partner geweest (2014 en 2016) bij de organisatie van ‘Monicare'
Mountainbike sponsortocht t.v.v. de ontwikkelings-projecten van Dr. Toon Bongaerts.

Damiaanactie

Damiaanactie België : heeft in Nicaragua een alliantie met NGO Prosalud

GRIS Lubbeek

Nicamig@s is  een niet stemgerechtigd lid van de GRIS in Lubbeek.


GROS Kontich

De GROS, Gemeentelijke raad voor Ontwikkelingssamen-werking Kontich-Waarloos, is een door de gemeente erkend adviesorgaan, dat als doel heeft om adviezen uit te brengen over gemeentelijke aangelegenheden die een link hebben met de Noord-Zuid problematiek in de wereld.

GRIS Bierbeek

In Bierbeek zijn tal van mensen en verenigingen actief betrokken bij het Zuiden. Zij zetten zich in om structureel onrecht in de wereld aan te pakken en zijn de eerste partners voor het gemeentelijk beleid voor internationale samenwerking.

Solidariteit om Leven

SOL is een V.Z.W. die tot doel heeft de hulpverlening aan behoeftigen in het zuiden. Momenteel zijn er 79 aangesloten projecten die via Sol werkzaam kunnen zijn in hun ontwikkelingsland.


TAPAS

The Therapy for All Patients in All Situations “TAPAS” (Terapia para todos los pacientes en todas la situaciones) association is made up by a multidisciplinary team of sanitary and social workers (occupational therapists, physiotherapists, nurses, psychologists, social workers, teachers in special education) from different countries: Spain, Belgium, Finland, Poland, Denmark.

Drukkerij Bosmans

Bij drukkerij Bosmans hanteren wij het  “best in class” – model  voor de diverse diensten die wij aanbieden. Via advies met kennis van zaken, over de vlekkeloze uitvoering en de stipte opvolging, helpen wij onze vele klanten bij het realiseren van transparante en kosteneffectieve oplossingen.